logo preventive.ro
Aveti intrebari? Avem raspunsuri!
 tel: 0726.747.357 
Consultanta pentru securitate si sanatate in munca,
pentru situatii de urgenta si managementul deseurilor!
SERVICII

securitate si sanatate in munca SECURITATE SI
SANATATE IN MUNCA

Securitatea si sanatatea in munca reprezinta o parte integranta a conceperii organizarii si desfasurarii proceselor de munca si are rolul ca prin masuri si mijloace specifice sa previna disfunctiile din cadrul sistemului de munca astfel incat acesta sa se desfasoare in conditii de maxima eficienta.aparare impotriva incendiilor meniu APARARE
IMPOTRIVA INCENDIILOR

Organizarea pentru aparare impotriva incendiilor este un atribut al conducerii operatorului economic / institutiei, care trebuie sa depuna un efort constant in asigurarea sigurantei persoanelor avute in subordine, pentru desfasurarea in conditii optime a activitatii acestora.protectie civila meniu PROTECTIE CIVILA

Protectia civila este o componenta a sistemului securitatii nationale si reprezinta un ansamblu integrat de activitati specifice, masuri si sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar si de informare publica.managementul deseurilor MANAGEMENTUL DESEURILOR

Angajatorii si angajatii trebuie sa constientizeze faptul ca numai printr-un program de instruire temeinic si avand parte de o informare corecta vor reusi sa protejeze mediul inconjurator de efectele nocive ale deseurilor.cursuri prim ajutor meniu CURSURI de PRIM AJUTOR

Instruim intr-un sistem organizat, la locul de munca, personalul din cadrul societatilor comerciale sau al institutiilor, in vederea dobandirii cunostintelor teoretice si practice privind modul de acordare a primului ajutor in situatii de urgenta.cursuri servant pompier meniu CURSURI de SERVANT POMPIER

In urma evaluarii, cursantii vor primi certificatul de absolvire CNFPA insotit de suplimentul descriptiv in care sunt specificate competentele profesionale dobandite.

 

LEGISLATIE

 

Prevenirea situatiilor de urgenta este componenta a sistemului de securitate nationala si reprezinta un ansamblu integrat de activitati specifice cu caracter tehnic si operativ, planificate si executate pentru eliminarea/reducerea riscurilor de producere a dezastrelor in scopul protejarii vietii, mediului si bunurilor impotriva efectelor negative ale situatiilor de urgenta. Are caracter anticipativ, rezultatul constand in masuri graduale stabilite pentru prevenirea producerii evenimentelor vizate

Legislatia aferenta servicilor preventive.ro:

 1. OUG nr 99 din 2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca
 2. HG nr 355 din 2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor
 3. HG nr 971 din 2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate sau de sanatate la locul de munca
 4. HG nr 1048 din 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca
 5. HG nr 1091 din 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca
 6. HG nr 1425 din 2006 privind normele generale de aplicare a legii securitatii si sanatatii in munca actualizata
 7. Legea nr 319 din 2006 privind securitatea si sanatatea in munca
 8. Legea nr 346 din 2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale
 9. HG nr. 642 din 2005 pentru aprobarea criteriilor de clasificare a unitatilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile, in functie de tipurile de riscuri specifice
 10. HG nr. 537 din 2007 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de prevenire si stingere a incendiilor
 11. HG nr. 1739 din 2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si sau autorizarii privind securitatea la incendiu
 12. Legea nr. 307 din 2006 privind apararea impotriva incendiilor
 13. Legea nr. 481 din 2004 privind Protectia Civila modificata completata si aprobata prin Legea nr. 212 din 2006
 14. OMAI nr. 106 din 2007 Criterii de stabilire angajare cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii
 15. OMAI nr. 3 din 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila
 16. OMAI nr. 14 din 2009 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la amenajari temporare in spatii inchise sau in aer liber
 17. OMAI nr. 28 din 2009 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la obiective de cult
 18. OMAI nr. 87 din 2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor
 19. OMAI nr. 118 din 2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la structure de primire turistice unitati de alimentative publica si unitati de agrement
 20. OMAI nr. 130 din 2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu
 21. OMAI nr. 158 din 2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea incadrarea si dotarea serviciilor private pentru situatii de urgenta
 22. OMAI nr. 163 din 2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor
 23. OMAI nr. 166 din 2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea impotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente
 24. OMAI nr. 187 din 2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea impotriva incendiilor la spatii pentru comert
 25. OMAI nr. 211 din 2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la ateliere si spatii de intretinere si reparatii
 26. OMAI nr. 262 din 2010 Dispozitii generale de aparare impotriva incendiilor la spatii pentru birouri
 27. OMAI nr. 647 din 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgent in caz de accidente in care sunt implicate substante periculoase
 28. OMAI nr. 712 din 2005 si OMAI nr. 786 din 2005 Instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta
 29. Organizarea apararii impotriva incendiilor. Model cadru din Anexa nr. 1 la OMAI nr. 163 din 2007
 30. Plan de evacuare in caz de incendiu. Model cadru din Anexa nr. 2 la OMAI nr. 163 din 2007
 31. Plan de interventie in caz de incendiu Structura cadru din Anexa nr. 3 la OMAI nr. 163 din 2007


facebook