logo preventive.ro
Aveti intrebari? Avem raspunsuri!
 tel: 0726.747.357 
Consultanta pentru securitate si sanatate in munca,
pentru situatii de urgenta si managementul deseurilor!
SERVICII

securitate si sanatate in munca SECURITATE SI
SANATATE IN MUNCA

Securitatea si sanatatea in munca reprezinta o parte integranta a conceperii organizarii si desfasurarii proceselor de munca si are rolul ca prin masuri si mijloace specifice sa previna disfunctiile din cadrul sistemului de munca astfel incat acesta sa se desfasoare in conditii de maxima eficienta.aparare impotriva incendiilor meniu APARARE
IMPOTRIVA INCENDIILOR

Organizarea pentru aparare impotriva incendiilor este un atribut al conducerii operatorului economic / institutiei, care trebuie sa depuna un efort constant in asigurarea sigurantei persoanelor avute in subordine, pentru desfasurarea in conditii optime a activitatii acestora.protectie civila meniu PROTECTIE CIVILA

Protectia civila este o componenta a sistemului securitatii nationale si reprezinta un ansamblu integrat de activitati specifice, masuri si sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar si de informare publica.managementul deseurilor MANAGEMENTUL DESEURILOR

Angajatorii si angajatii trebuie sa constientizeze faptul ca numai printr-un program de instruire temeinic si avand parte de o informare corecta vor reusi sa protejeze mediul inconjurator de efectele nocive ale deseurilor.cursuri prim ajutor meniu CURSURI de PRIM AJUTOR

Instruim intr-un sistem organizat, la locul de munca, personalul din cadrul societatilor comerciale sau al institutiilor, in vederea dobandirii cunostintelor teoretice si practice privind modul de acordare a primului ajutor in situatii de urgenta.cursuri servant pompier meniu CURSURI de SERVANT POMPIER

In urma evaluarii, cursantii vor primi certificatul de absolvire CNFPA insotit de suplimentul descriptiv in care sunt specificate competentele profesionale dobandite.

 

Consultanta pentru Securitate si Sanatate in Munca - SSM

securitate si sanatate in munca
 

Securitatea si sanatatea in munca reprezinta in prezent unul dintre domeniile cele mai importante si mai dezvoltate ale politicii Uniunii Europene referitoare la ocuparea fortei de munca si afaceri sociale.

Acest domeniu este parte integranta a conceperii organizarii si desfasurarii proceselor de munca si are rolul ca prin masuri si mijloace specifice sa previna disfunctiile din cadrul sistemului de munca astfel incat acesta sa se desfasoare in conditii de maxima eficienta.

Scopul final al activitatii de securitate si sanatate in munca este protejarea vietii, integritatii si sanatatii lucratorilor impotriva riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala care pot aparea la locul de munca.

Angajatorul are obligatia generala de a asigura starea de securitate si de a proteja sanatatea angajatilor. Evaluarea riscurilor are drept obiectiv sa permita angajatorului adoptarea masurilor de prevenire si protectie adecvate, cu referire la:

 • prevenirea riscurilor profesionale;
 • formarea angajatilor;
 • informarea lucratorilor;
 • implementarea unui sistem de management care sa permita aplicarea efectiva a masurilor necesare.

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala trebuie sa fie structurata astfel incat sa permita angajatilor si persoanelor care raspund de protectia muncii:

 • sa identifice pericole existente si sa evalueze riscurile asociate acestor pericole, in vederea stabilirii masurilor destinate protejarii sanatatii si asigurarii securitatii angajatilor, in conformitate cu prescriptiile legale;
 • sa evalueze riscurile in scopul selectarii optime, in cunostinta de cauza, a echipamentelor, substantelor sau preparatelor chimice utilizate, precum si a amenajarii si a organizarii locurilor de munca;
 • sa verifice daca masurile adoptate sunt adecvate;
 • sa stabileasca atat prioritatile de actiune, cat si oportunitatea de a lua masuri suplimentare, ca urmare a analizarii concluziilor evaluarii riscurilor;
 • sa confirme angajatorilor, autoritatilor competente, angajatilor si/sau reprezentantilor acestora ca toti factorii relevanti, legati de procesul de munca, au fost luati in considerare;
 • sa vegheze ca masurile de prevenire si protectie, considerate necesare si adoptate in baza evaluarii riscurilor, sa contribuie efectiv la ameliorarea starii de securitate si sanatate in munca.

Activitati pentru Securitate si Sanatate in Munca:

Activitatile de prevenire si protectie pe care le desfasuram conform abilitarii ITM Bucuresti, sunt urmatoarele:

 1. identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/ echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru;
 2. elaborarea, indeplinirea, monitorizarea si actualizarea planului de prevenire si protectie;
 3. elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru, si difuzarea acestora in intreprindere si/sau unitate numai dupa ce au fost aprobate de catre angajator (conf. HG nr. 955/2010);
 4. propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului, cu aprobarea angajatorului;
 5. verificarea insusirii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, a instructiunilor proprii, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca stabilite prin fisa postului (conf. HG nr. 955/2010);
 6. intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
 7. elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, in scris, a periodicitatii instruirii adecvate pentru fiecare loc de munca in instructiunile proprii, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea insusirii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite (conf. HG nr. 955/2010);
 8. elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii;
 9. asigurarea intocmirii planului de actiune in caz de pericol grav si iminent, conform prevederilor art. 101-107, si asigurarea ca toti lucratorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui;
 10. evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevazute la art. 101-107;
 11. stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor H.G. nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca;
 12. evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor;
 13. evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;
 14. evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic;
 15. monitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in mediul de munca;
 16. verificarea starii de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a sistemelor de siguranta;
 17. efectuarea controalelor interne la locurile de munca, cu informarea, in scris, a angajatorului asupra deficientelor constatate si asupra masurilor propuse pentru remedierea acestora (conf. HG nr. 955/2010);
 18. intocmirea rapoartelor si/sau a listelor prevazute de hotararile Guvernului emise in temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibratii, zgomot si santiere temporare si mobile;
 19. evidenta echipamentelor de munca si urmarirea ca verificarile periodice si, daca este cazul, incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din H.G. nr. 1.146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;
 20. identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor H.G. nr. 1.048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
 21. urmarirea intretinerii, manipularii si depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de protectie si a inlocuirii lor la termenele stabilite, precum si in celelalte situatii prevazute de H.G. nr. 1.048/2006;
 22. participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177;
 23. intocmirea evidentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177;
 24. elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratorii din intreprindere si/sau unitate, in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din lege;
 25. urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;
 26. colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor, serviciile externe de prevenire si protectie, medicul de medicina muncii, in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie;
 27. colaborarea cu lucratorii desemnati/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, in situatia in care mai multi angajatori isi desfasoara activitatea in acelasi loc de munca;
 28. urmarirea actualizarii planului de avertizare, a planului de protectie si prevenire si a planului de evacuare;
 29. propunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul indeplinirii obligatiilor si atributiilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca (conf. HG nr. 955/2010);
 30. propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele incheiate cu angajatori straini;
 31. intocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea acestor activitati;
 32. evidenta echipamentelor, zonarea corespunzatoare, asigurarea/urmarirea ca verificarile si/sau incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate la timp si de catre persoane competente ori alte activitati necesare, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive;
 33. alte activitati necesare/specifice asigurarii securitatii si sanatatii lucratorilor la locul de munca (conf. HG nr. 955/2010).

contactati-ne pentru Securitate si Sanatate in Munca


facebook